Er kontaktperson - Offertavdelning

Försäljningsområde

West / MitteWest / Südwest (Tyskland) / DK / SWE / International

Helge Clausen

MSc. (FH)

  • Rådgivning
  • Offertbearbetning
  • CAD-representationer

Mr Clausen är inom ramen för framställning av offerter ansvarig för beräkningarna i solcellsprojekt.

Till hans uppgifter hör bedömningen av de tekniska förutsättningarna för byggandet av solcellsanläggningar. För detta utför Mr Clausen ekonomiska beräkningar och resultatsimuleringar. Dessutom skapar han CAD-ritningar och tar fram blockdiagram och nätanslutningsplaner.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 196