Er kontaktperson - Offertavdelning

Försäljningsområde

Mitte / MitteOst / SüdOst (Tyskland)

Thorsten Kucht

Certifierad eltekniker (IHK)

  • Rådgivning
  • Offertbearbetning
  • CAD-representationer

Thorsten Kucht är inom ramen för framställning av offerter ansvarig för beräkningarna i solcellsprojekt.

Till hans uppgifter hör bedömningen av de tekniska förutsättningarna för byggandet av solcellsanläggningar. För detta utför Thorsten Kucht ekonomiska beräkningar och resultatsimuleringar. Dessutom skapar han CAD-ritningar och tar fram blockdiagram och nätanslutningsplaner.

 

 

 

 

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 181