Er kontaktperson - Orderhantering

Orderhantering
Avdelning:

Syd / Internationell

Roland Goss

Avdelningschef orderhantering
Tillförordnad säljchef

 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Avdelning:

Internationell

Jürgen Lau

 
 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Avdelning:

Sverige

Stephan Boedler

 
 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Avdelning:

Nordost / Nordväst

Benjamin Burk

Tillförordnad avdelningschef

 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Avdelning:

Nord / Nord-mellan

Frank Dobbeck

 
 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Avdelning:

Mellan / Sydost / Nord-Jyll. / Sjæll. (DK)

Frank Nommensen

 
 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Avdelning:

Väst / Sydväst

Jan Jooß

 
 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum