Er kontaktperson - Orderhantering

Orderhantering
Försäljningsområde

Syd / Internationell

Roland Goss

Avdelningschef orderhantering
Tillförordnad säljchef

 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Försäljningsområde

Internationell

Jürgen Lau

 
 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Försäljningsområde

Sverige

Stephan Boedler

 
 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Försäljningsområde

Nordost / Nordväst

Benjamin Burk

Tillförordnad avdelningschef

 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Försäljningsområde

Nord / Nord-mellan

Frank Dobbeck

 
 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Försäljningsområde

Mellan / Sydost / Nord-Jyll. / Sjæll. (DK)

Frank Nommensen

 
 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Försäljningsområde

Väst / Sydväst

Jan Jooß

 
 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum
Orderhantering
Försäljningsområde

Sverige

Robert Bengts-Gildberg

 
 • Rådgivning / erbjudanden
 • Orderbekräftelser
 • Leveransdatum