Er kontaktperson - Orderhantering

Försäljningsområde

Nordost / Nordväst

Benjamin Burk

Tillförordnad avdelningschef

  • Rådgivning / erbjudanden
  • Orderbekräftelser
  • Leveransdatum

Herr Burk ansvarar för försäljning till våra installatörskunder.

Till hans uppgifter hör kundrådgivning liksom samordning och hantering av beställningar.

Område: Nordväst / Nordost

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 144