Er kontaktperson - Orderhantering

Försäljningsområde

SüdOst (Tyskland) / Internationell

Roland Goss

Avdelningschef orderhantering
Tillförordnad säljchef

  • Rådgivning / erbjudanden
  • Orderbekräftelser
  • Leveransdatum

Herr Goss är avdelningschef på orderhantering och ansvarig för organistationen på försäljningsavdelningen. Hans viktigaste uppgifter är samordning och planering av leveranser med våra tillverkare liksom avstämning inför leverans och betalning med våra installatörskunder. 

Utöver det är han också ett stöd i försäljningen.

Område: S-Ost (Tyskland) / Internationell

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 140