Er kontaktperson - Säljledning

Avdelning

Orderhantering

Roland Goss

Tillförordnad säljchef
Avdelningschef orderhantering

  • Rådgivning / erbjudanden
  • Orderbekräftelser
  • Leveransdatum

Mr Goss är avdelningschef på Orderhantering och ansvarig för organistationen på försäljningsavdelningen. Hans viktigaste uppgifter är samordning och planering av leveranser med våra tillverkare liksom avstämning inför leverans och betalning med våra installatörskunder. 

Utöver det är han också ett stöd i försäljningen.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 140