Er kontaktperson - Säljledning

Avdelning

Försäljning & marknadsföring

Stefan Ebert

MSc – Management Studies
Försäljnings- och marknadschef

  • Marknadsanalys
  • Strategiutveckling
  • Budgethantering

Mr Ebert är som försäljnings- och marknadschef ansvarig för den strategiska och operativa sammankopplingen av avdelningarna.

Huvuduppgifterna omfattar utarbetande av marknadsanalyser, analys av försäljningsstatistik, planering och utveckling av försäljningsstrategier samt andra operativa uppgifter. Detta inkluderar bl.a. reklam och budgethantering. Dessutom planerar och samordnar Mr Ebert alla försäljningsaktiviteter internt liksom externt. 

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 420