Er kontaktperson - Service

Avdelning
Kvalitet- och produkthantering

Moritz Winner

Dipl.-Ing. (FH)
Inköps- och operativ chef

+49 46 08 / 60 75 - 162
m.winner_at_fotovoltaik.se
 • Tekniska riktlinjer
 • Reklamationshantering
 • Kvalitetssäkring
Avdelning
IT

Lars Erichsen

M.Sc.
Avdelningschef

+49 46 08 / 60 75 - 496
l.erichsen_at_fotovoltaik.se
 • Systemadministration
 • Mjukvaruutveckling
 • Digitalisering
Avdelning
Växelriktare/DatCom

Michael Kelbch

 
+49 46 08 / 60 75 - 575
service_at_fotovoltaik.se
 • Koordination av service
 • Systemövervakning
 • DatCom-support
Avdelning
Datatekniker

Ronald Weiß

Microsoft-certifierade system
Ingenjör (MCSE)
Gruppchef

+49 46 08 / 60 75 - 580
r.weiss_at_fotovoltaik.se
 • Datasupport
 • Systemingenjör
 • Systemadministration