EWS

30.10.2020 - 35 år EWS – TACK!

Det hela började i november 1985, med omvandlingen av det då 100-åriga järnvägsskötarhuset till att bli den första företagsbyggnaden för EWS, där grundaren och VD’n Kai Lippert sedan dess bor och jobbar bortkopplad från elnätet. Efter 35 år försörjer det då installerade ödrift-hybridsystemet bestående av en liten vindsnurra och en av de första solcellsanläggningarna i norra Tyskland fortfarande det självförsörjande hushållet med ström. Hur allt började och hur EWS har utvecklats sedan dess visas översiktligt i bildgalleriet samt i pressrecensioner på EWS hemsida under fliken Om oss.

 
Visioner

För att framgångsrikt kunna leda ett företag in i framtiden måste man förbereda sig idag på det som kommer att behövas imorgon. Investeringar måste inriktas på framtida behov och om ett till två år kommer EWS att behöva omsätta dubbelt så mycket varor som idag. Därför fördubblades nyligen lagerkapaciteten på det nästan tre hektar stora företagsområdet.

EWS har de senaste åren även investerat stort i digitaliseringen av alla strukturer och processer, både internt inom företaget och genom att stödja samarbetspartners med projekteringshjälpmedel och försäljningsverktyg. En annan milstolpe kommer säkert att vara den senaste versionen av vårt projekterings- och kommunikationsverktyg QuickPlan, vilken EWS-kunder även kan bädda in på den egna hemsidan. Denna typ av mervärden samt engagemanget från över 90 försäljare, projekterare och logistiker hos EWS utgör grunden för företagets stora framgång.

Lagarbete

Många EWS-medarbetare har bidragit till detta under över 10 år, och några i över 20 år. Trots den snabba utvecklingen inom solcellsindustrin kunde EWS bygga långsiktiga och personliga affärsrelationer med kunder och leverantörer som kännetecknas av kontinuitet och förtroende. ”Naturligtvis inkluderar en sådan utveckling alltid en portion tur och en lagstruktur där alla i övertygelse drar åt samma håll – det är jag väldigt tacksam för!” förklarar Kai Lippert, som fortsatt letar efter kollegor som vill berika EWS-teamet. Mer om självbilden och karriärmöjligheterna hos EWS här.


Partnerskap

Med stolthet beskriver EWS ägare även de goda och mångåriga kontakterna till sina leverantörer. „Vi har redan tagit oss över många hinder tillsammans och delar samma värderingar i våra affärssätt. Om man vill överleva i solcellsbranschen behöver man starka partners!“

Detta gäller särskilt den framöver viktigaste länken i värdekedjan, installationsföretagen. Utvecklingen av ytterligare kapacitet vid realiseringen av solcellsprojekt är en viktig förutsättning för framgången i energiomställningen. Den framtida framgången för EWS kommer också att avgöras av affärsutvecklingen med de mer än 1200 återkommande kunderna.

Det är därför hela EWS-teamet först och främst ser sig som partners i hantverket, en självbild som ägaren Kai Lippert även ser i sin kommande efterträdare, sonen Jan Paul Dahm.