EWS

30.03.2022 - Aktuell prisutveckling och varutillgång står under tryck

Den ihållande bristen på råvaror, energi och transportkapacitet fortsätter att eskalera – i synnerhet efter krigsutbrottet i Ukraina. Samtidigt och i direkt samband med detta utvecklas inom vår bransch efterfrågan på kvalitativt högvärdiga fotovoltaikprodukter på en nivå utöver det vanliga. Under de senaste dagarna har diverse leverantörer återigen aviserat prishöjningar. En ny faktor att räkna med är den ofta mycket kortvariga giltigheten för vår nya inköpspositionering.

Orsakerna till den aktuella varubristen och de därmed medföljande prisökningarna är många, till exempel:

  • Den ihållande halvledarkrisen leder till ännu mer drastiska flaskhalsar när det gäller elektroniska komponenter och mikrokretsar för produktion av kraftelektronik.
  • Råvarubristen, t.ex. avseende aluminium, stål och kisel, påverkar priset och och tillgängligheten, i synnerhet när det gäller moduler och monteringsramar.
  • Nya nedstängningar på grund av corona i Kina leder till stopp i produktionen och i hamnarna. Dessutom har hanteringstiderna i destinationshamnarna ökat ytterligare.
  • Transportkapaciteten på lastbil i Europa är utnyttjad till max, så att planeringsbara leveranser i rätt tid till våra och era lager blir allt svårare att kalkylera. Dessutom tillkommer att särskilt bränslepriserna ökar fraktkostnaderna.
  • Kursfallet hos euro i jämförelse med USA-dollar leder till högre importkostnader för produkter och komponenter som handlas i utländsk valuta.

 

Ni kan stödja oss och minska sannolikheten för besvikelser hos era kunder genom att beakta följande rekommendationer för planering och orderhantering av era solpanelprojekt:

  • Efterfråga och avropa material för era kommande projekt så tidigt som möjligt. Var vänlig och acceptera också delleveranser av tillgängliga varor.
  • Räkna med irritationer vad det gäller pris och leveranstidpunkt, och kommunicera den aktuella situationen öppet till era kunder.
  • Vid offerter, var så flexibel som möjligt med avseende på komponentval och leveranstid.
  • Planera för era behov under Q3 2022 redan nu och delge oss gärna era utsikter därefter.
  • Framställ era offerter snabbt och okomplicerat med vårt planeringsverktyg QuickPlan. Med några klick tar ni på ett par minuter fram en imponerande offert till slutkunder. Verktyget underlättar effektiv handläggning av pågående förfrågningar för er och för oss.

Vårt försäljningsteam står gärna till ert förfogande för kontinuerlig information och detaljer om aktuell tillgänglighet.

Hos oss pågår det ett ovanligt stort antal nya uppgifter inom samtliga avdelningar. Var vänlig ha förståelse för att handläggningstiden tillfälligt kan vara något längre än ni är vana vid från oss.

Vi satsar allt på att handlägga era förfrågningar snabbt och tillfredsställande!