Leverantörer

26.07.2019 - AUO utvidgar garantivillkoren för SunBravo till 20 år

AU Optronics (AUO) har meddelat en utökning av garantin för SunBravo PM060MW4 (vit baksida, svart ram). Detta ökade värde kommer även synas i produktens namn.

Från och med nu kommer den kallas PM060MW4 Plus.

Genom den 5 år ökade produktgarantin, garanterar AUO att produkten PM060MW4 Plus (tidigare PM060MW4) kommer vara fri från material- och produktionsfel över en tidsperiod på 20 år (från slutet av de första sex månaderna efter modulens produktionsdatum).

När det gäller effektgarantin förändras inte längden (25 år), emellertid ökas den från minst 82,5% av märkeffekten till minst 85% av märkeffekten. För mer information se garantivillkoren.

Utvidgningen av garantivillkoren för den helsvarta AUO SunBravo PM060MB4 följer de kommande månaderna. Vi kommer hålla er uppdaterade. 

AUO_SunBravo-Modul_PM060MW4PlusSunBravo moduler lämpar sig särskilt för användning i extrema miljöförhållanden, till exempel för miljöer med hög fuktighet, salthalt eller starka vindar. Den förstärkta aluminiumramen och den ingjutna kopplingsboxen (säkerhetsklass IP68) bidrar till en speciell hållbarhet.

Mer information om produkterna finns på SunBravos produkthemsida.

SunBravo PM060MW4 Plus med 330 Wp finns tillgänglig på vårt lager. Priset på Plus modulen är oförändrad jämfört med föregångaren.

Era personliga inköpsvillkor återfinns i vårt kalkulationsverktyg QuickCalc i vårt partnerområde.