EWS

23.10.2020 - Fördubblad lagerkapacitet

Investeringar i framtiden: Efter att lagerområdet utvidgades under förra hösten, invigdes fredagen den 23 oktober 2020 ytterligare ett lager hos EWS i Handewitt.

Sammantaget har lagerkapaciteten fördubblats de senaste tolv månaderna: Från och med nu kan exempelvis upp till 20 MWp modul-, 40 MW växelriktareffekt och 12 MWh batterikapacitet lagerhållas samtidigt.

Under högsäsong kommer nu upp till 200 leveranser per dag att kunna bearbetas. Med mer än 1200 återkommande kunder i tio växande solcellsmarknader i Nordeuropa är en ökning av kapaciteten ett måste.

Med detta i tanken har redan ytterligare mark förvärvats direkt intill företagslokalerna och i vissa fall redan börjat utvecklas.

En översikt af de aktuella nyckeltalen:

Bara med den under 2020 sålda systemeffekten kommer 30.000 till 50.000 hushåll förses med grön el, vilket årligen sparar ca 60.000 ton CO2.

EWS ägare Kai Lippert påpekar dock att detta bara är ett första steg: „Vi förbereder oss för att fördubbla vår lageromsättning under de kommande ett- till två åren, t.ex. genom ständig utbyggnad av lager- och omsättningskapaciteten, digitalisering av alla hanteringsprocesser och den modernaste utrustningen.“Den nuvarande EWS Transportplanen visar tydligt de ytterligare infarterna från gatan Kätnerland 1, liksom sex av de totalt tolv nya lastbilsfacken på den nästan tre hektar stora tomten.