Leverantörer

16.09.2020 - JinkoSolar: Ledande solmärke och "finansiellt starkaste" PV-tillverkare

JinkoSolar är ett ledande solmärke vid externt finansierade solenergiprojekt och en av de ”finansiellt starkaste” solcellstillverkarna. Detta bekräftas av den renommerade analystjänsten inom ren energi, Bloomberg New Energy Finance (BNEF), i en nyligen publicerad undersökning.

De som frågades i undersökningen var banker, fonder, ingenjörs-, upphandlings- och byggföretag (EPCs), oberoende kraftproducenter och tekniska konsulter, vilka alla är involverade i solprojekt runt om i världen. Fokus låg på produktkvalitet, långsiktig tillförlitlighet, fälttjänster och tillverkarens finansiella styrka. Bland de 49 deltagarna i undersökningen bedömdes JinkoSolar av samtliga deltagare som mycket finansiellt tillförlitliga.

JinkoSolar ser att denna undersökning bekräftar företagets riktning. Företaget investerar kraftigt i forskning och utveckling av tillförlitliga kvalitetsmoduler – en nyckel till bättre finansiell avkastning och större mervärde för investerare.

För mer information, se pressmeddelandet från vår modulpartner:

Link: JinkoSolar pressmeddelande