EWS

27.03.2023 - QuickCalc 3.0 – inköpsplanering för solcellssystem som ligger i tiden

Med den senaste versionen av kalkylatorn QuickCalc 3.0 kan EWS-partner nu planera och beräkna sina solenergiprojekt snabbt och tillförlitligt. Nu tar man fram ekonomiska, tekniskt möjliga systemlösningar med tillgängliga produkter i ett och samma program. En informationsvideo presenterar den senaste utvecklingen med förbluffande funktioner som länkar ihop de kostnadsfria online-verktygen från EWS och underlättar ännu bättre solcellsproffsens arbete.

De flesta installatörspartner av EWS känner redan till QuickCalc sedan många år. Integrerad i proffsversionen av det beprövade planerings- och kommunikationsverktyget QuickPlan kan även komplexa solenergisystem komplett designas och beräknas på bara några få minuter. Förutom direkt tillgång till modulfältets design med hjälp av Google Maps erbjuder QuickCalc 3.0 nu också ett beslutsstöd för det optimalt anpassade montagesystemet samt rekommendationer för lämpliga energilagringssystem med hänsyn till den individuella last- och produktionsprofilen. Utifrån detta skapar QuickPlan  en avkastningsanalys på nolltid och presenterar systemets ekonomiska lönsamhet i en övertygande dokumentation för kunderna.

 

En säker datagrund under hela projektets gång

För en tillförlitlig planering och beräkning med online-verktygen från EWS krävs i princip ingen kännedom om produkter, eftersom tillverkarnas produktdata alltid aktualiseras centralt och därmed alltid finns tillgängliga i den senaste versionen för alla beräkningar och för slutkundernas information. Precis som på onlineplattformen QuickShop kan solenergi-proffset nu också få fram individuella produktrekommendationer i QuickCalc genom att sortera, filtrera och vikta urvalskriterierna efter eget behov. Här beaktas även systemets förutsättningar, så att rekommendationerna alltid görs med hänsyn till den tekniska kompatibiliteten hos alla komponenter. EWS-teamet med sin stora kompetens besparar alla användare av de kostnadsfria online-verktygen tidskrävande research eller felaktiga beslut och garanterar tillförlitliga planeringsresultat i en databas som alltid är uppdaterad. Detta är fundamentet som håller samman alla EWS-verktyg som kan användas intuitivt, dvs. utan instruktioner. Den som vill även integrera QuickPlan kostnadsfritt och i egen design på företagets egen webbplats kan ge sina slutkunder möjligheten att själva mata in grundläggande projektdata, som sedan är tillgängliga för alla online-verktyg under hela planerings- och genomförandeprocessen.

 

 

 

 

 

Optimala inköpsprocesser nu även för kompletta system

Alla som känner till den unika guidningen genom inköpsportalen QuickShop, kommer att uppskatta att den också finns tillgänglig för design och beräkning av kompletta system i den senaste versionen av QuickCalc. När som helst dygnet runt kan solcellsproffsen nu automatiskt få fram presentation och bedömning av de mest ekonomiska och tekniskt realistiska produktkombinationer för varje solenergiprojekt. Dessutom kan användaren av programmet nu också omedelbart se i vilken utsträckning de utvalda komponenterna kommer att vara tillgängliga framöver.

Instruktionsvideo – vi förklarar möjligheterna av QuickCalc 3.0.

I en video sammanfattar vi hur QuickCalc 3.0 kan underlätta inköpsprocessen för solcellsinstallatörer. Förutom urvals- och filterfunktioner ligger programmets fokus på presentationen av produkttillgänglighet över tid. Som grossist erbjuder EWS sina kunder en unik planeringssäkerhet med upp till sex månaders framförhållning och därmed största möjliga säkerhet i denna del av leveranskedjan. Naturligtvis kan det nya beräkningsverktyget för kompletta system från EWS också användas för att komma överens om alla detaljer i fraktlogistiken, t.ex. leverans på önskat datum direkt till byggarbetsplatsen eller individuell beräkning av fraktkostnader.

Validering och förtydligande av slutkundens intresse

Hundratals installatörsföretag visar redan att de är experter i solenergibranschen genom att använda en version av QuickPlan för slutkunden på sin egen webbsida. Intresserade fastighetsägare kan på så sätt realisera sin idé om ett eget solenergisystem och samtidigt skapa datagrunden för vidareutveckling av projektet genom solcellsinstallatören. Hen kan på så inte bara planera solcellsprojekt på ett tidsbesparande och säkert sätt, utan också enkelt och framgångsrik sammanställa en order, eftersom potentiella kunder redan har fått intensiv rådgivning online via QuickPlan. För en snabb och lämplig beräkning av individuella slutkundsofferter ger QuickCalc 3.0 nu möjligheten att ta hänsyn till egna kostnader för installation och installationsmaterial i kostnadskalkylen. På grundval av dessa uppgifter skapar programmet sedan en komplett offert för slutkunden, inklusive omfattande och övertygande dokumentation av planeringsresultaten, med en knapptryckning och i valfri design. Dessa kan EWS-partner spara individuellt i sin egen projektadministration i QuickPlan-portalen.

Ta gärna en titt på QuickCalc 3.0 redan nu! Solcellsproffs kan få tillgång till EWS:s fullständiga utbud av online-verktygen här.