EWS

27.06.2018 - Nyhet hos EWS: SolarEdge – Marknadsledande PV-kraftelektronik på modulnivå

Hög energiproduktion, flexibel systemdesign, övervakning och systemhantering såväl som säkerhetsfrånkoppling på modulnivå – dessa är bara några av fördelarna med SolarEdge, vars breda produktsortiment nu officiellt finns tillgängligt hos oss.

Kort förklaring: SolarEdge systemet

I kontrast mot traditionella växelriktare sker MPP-trackingen i SolarEdge systemet inte på hela strängen utan individuellt för varje modul genom en effektoptimerare - modulintegrerad eller som tillsats - vilken maximerar effekten för varje modul, övervakar denna och överför all data i realtid till den molnbaserade Monitoringplattform. För större anläggningar finns även en tillsats-optimerare som optimerar två paneler i taget istället för varje panel enskilt. Omvandling av ström från likström till växelström sköts av en något simplifierad och därför kostnadseffektivare växelriktare som reducerats till att endast innefatta de viktigaste kärnfunktionerna.

SolarEdge portfolio innehåller – förutom produkter för smart energihantering – även en DC-omkopplare för lagringslösningen StorEdge. Denna kan enkelt kopplas till högspänningsbatterier från LG Chem för att öka egenförbrukningen av solel för nätanslutna system samt fungerar även som reservkraft.

Många fördelar och användningsområden
Vid användning av SolarEdge teknologin är hög energiproduktion möjlig även under icke optimala driftsförhållanden som olika modulorienteringar och lutningar samt vid partiell skuggning. Vid eventuella fel kan felkällor snabbt identifieras och underhållskostnader minimeras. Tack vare SafeDC™-funktionen sänks modulspänningen automatiskt (1 volt per modul) – ett plus säkerhetsmässigt vid installation, underhåll och brand. SolarEdge systemet lämpar sig såväl för mindre villasystem som för större anläggningar. På sina effektoptimerare lämnar det NASDAQ-börsnoterade företaget 25 års produktgaranti, 12 år för växelriktare. Garantiförlängning till totalt 20 eller 25 år är möjligt beroende på växelriktarmodell.

Lär känna SolarEdge
Den som önskar lära känna SolarEdge och dess portfolio mer i detalj har inom kort möjlighet att göra detta. Tillsammans med vår nya partner planerar vi just nu ett utbildningstillfälle. Vi håller dig uppdaterad gällande exakta datum. Använd under tiden även de inspelade SolarEdge webinarierna för att skaffa dig en bild av tillverkaren och dess mångfald av produkter.

Ytterligare fördelar för att hjälpa er i försäljningsarbetet hittar ni i produktfördelsbladet. Vidare tekniska detaljer hittar ni på SolarEdge produktsidor. Era priser och inköpsvillkor för produkterna hittar ni i vårt beräkningsverktyg QuickCalc, som ni alltid hittar efter inloggning på våra kundsidor.