EWS

01.04.2022 - Solcellsproffsens användning av QuickPlan slår alla rekord

Den entusiasm med vilken en allt snabbare växande krets av EWS-kunder av båda könen använder vårt kostnadsfria planerings- och kommunikationsverktyg QuickPlan överstiger alla våra förväntningar.

Under första kvartalet i år har antalet affärstransaktioner, över 20 000, på vår onlineplattform mer än fördubblats jämfört med föregående år. Därvid har bl.a. över 8 000 projekteringar skapats via QuickPlan, av vilka drygt 2 400 resulterade i beställningar av solcellssystem. Under de senaste tre månaderna utfördes nästan en tredjedel av vår projekt- och orderhantering online och andelen fortsätter att stiga brant.

 

En orsak till detta är säkert att QuickPlan numera används av solcellsproffs i hela Nordeuropa, eftersom detta universalverktyg för rådgivning, försäljning, planering och projektadministration finns tillgängligt på sex olika språk.

Framför allt visar det hur mycket tid användarna sparar med detta verktyg, samtidigt som säkerheten och försäljningsframgången ökar tydligt.

Rådgivnings- och planeringskvalitet trots solcellsboom

Den som gratis integrerar en white-label-version av QuickPlan på den egna webbplatsen kan inte enbart minska arbetsinsatsen vid rådgivning och förkvalificering av solcellsintresserade, utan också professionellt och tilltalande informera om de komplexa sambanden mellan egenanvändning och lagring av solkraft – och detta även med beaktande av belastningsstyrning, t.ex. genom e-mobilitet och värmepumpar.

Slutkunder får med några få musklick en föreställning om sina solcellsprojekt inkl. presentation av modulfält, kostnadsuppskattning, ekonomi och självständighetsgrad, i direkt jämförelse med och utan lagring. Proffsanvändaren omvandlar de första projektskisserna i en handvändning till en individuell och detaljerad projektering och utför offertkalkylen kvasiautomatiskt, baserat på centralt underhållna produktdata och priser.

Målen för solcellsutbyggnad kan uppnås enbart genom digitalisering

Som en följd av klimatförändringen och till detta krisen i östra Europa sker en extrem global upptrappning av efterfrågan inom solcellsbranschen på grund av en önskan att frigöra sig från fossila energier. Detta återspeglas nu tyvärr också i arbetsbelastningen på vår projekteringsavdelning. Därför kan det för närvarande uppstå en viss fördröjning vid planeringen av era något mer komplicerade solcellsprojekt. Med tanke på bristen på fackpersonal och allt mer komplicerade samordningsprocesser vid anskaffning av solcellskomponenter är digitalisering av alla affärsprocesser den enda strategin som kan belastas ytterligare. Därför gläder vi oss över det tilltagande intresset för vårt kostnadsfria onlineverktyg hos vår kundkrets. För närvarande vidareutvecklas dessa verktyg kontinuerligt av ett femhövdat team av programvaruspecialister hos EWS, för att dessa ska kunna möta era behov även i framtiden.

Vi håller er gärna informerade om kommande utvecklingssteg och gläder oss över impulser och frågor från er.