06.05.2022 - Solelbranschen vid sin limit – Vi drar ner en växel!

På grund av en allt sämre leveranssituation i vår bransch, ser vi oss tvungna att tillfälligt begränsa registreringen av nya beställningar till en överskådlig leveransperiod. Arbetsbelastningen till följd av ”handläggningen av bristen”, begränsar vår handlingsförmåga på ett sådant sätt att vi tillsvidare behöver fokussera oss på förfrågningar och beställningar som gäller produkter med garanterad tillgänglighet. För närvarande är det praktiskt omöjligt att göra bindande uttalanden om priser och leveranstider längre än sex månder framåt i tiden. Vi hoppas att du förstår att vi därför inte kan ta hand om dessa förfrågningar och beställningar för tillfället och att vår avdelning för projektplanering inte kan ta emot nya förfrågningar tills vi har bearbetat alla projekt som har samlats på hög.

Kriserna överlappar varandra

Under EWS:s mer än 37-åriga företagshistoria har det inte funnits någon kris av liknande globala dimensioner som för närvarande påverkar världsekonomin av flera sätt: Coronapandemin, flaskhalsar i råvaru- och energiförsörjningen, miljökatastrofer och sist men inte minst kriget i Ukraina. Allt detta orsakar sådana ömsesidiga problem i försörjningskedjan att en långsiktig leveransplanering, som du är van från oss, inte längre är möjlig. Vid flera tillfällen försökte vi hålla våra kunder informerade om orsakarna för varubristen och prishöjningarna, senast den 8 april 2022.Idag måste vi erkänna att vi för närvarande inte kan förutse ytterligare konsekvenser.

Planering av leverans eller spekulation

I flera månader har vi konfronterats med ett faktum att nästan 90 procent av alla leveranslöften och nästan vartannat prisavtal inte uppfylls av våra globalt verksamma leverantörer. Till följd av detta tar omplaneringar och orderjusteringar nästan all vår personalkapacitet i beslag, eftersom tusentals arbetsprocesser måste bearbetas om och om igen och alternativa lösningar måste hittas tillsammans med våra kunder. Därför behöver vi tills vidare "köra på sikt", dvs. vi tar endast emot nya beställningar, för vilka berörda komponenter också kommer att finnas tillgängliga med minsta möjliga säkerhet. I slutändan tjänar det inte någon att göra affärer som grundar sig på spekulationer. Det håller du säkert med om.

För tillfället tar vi inte emot ansökningar för projektplanering

Även vår avdelning för projektplanering är helt överbelastad, eftersom all kapacitet går åt till många ändringar i planeringen, som orsakas av leveranskaoset. Det kommer att ta flera veckor innan dessa processer har bearbetats i kronologisk ordning och vårt planeringsteam kan finnas tillgängligt för dig igen för nya förfrågningar. Tills vi kan erbjuda acceptabla svarstider igen, kommer vårt online planeringsverktyg QuickPlan naturligtvis att fortsättningsvis vara tillgängligt för dig. Med detta verktyg kan du självständigt skapa tekniska planer samt kalkyler för avkastning och ekonomi och dokumentera dem för dina kunder. Vi rekommenderar dock starkt att du gentemot dina kunder endast tar fram icke-bindande offerter med hänvisning till limiterad produkttillgång och osäker prisutveckling.

Du kan hjälpa till

Med de nuvarande leveranstiderna låter det nästan som ett hån att be dig om ännu mer tålamod och flexibilitet, men vi har inget val. Allt som finns tillgängligt på EWS lager under de kommande 6 månader kan du själv ta reda på helt enkelt och alltid uppdaterat med QuickShop, vår inköpsrådgivare online. Här visar vi allt som vi med all nödvändig försiktighet kan anta kommer att levereras (i tid). Vi hoppas att du förstår att vi för tillfället inte tar emot förfrågningar, bokningar eller beställningar längre fram i tiden. Om du har möjlighet vill vi be dig att avstå från att kontakta våra kontaktpersoner angående relaterade frågor eftersom de tyvärr inte kan för närvarande ge dig annorlunda svar.

Vi kommer att göra allt vi kan

Dessa tillfälliga åtgärder kommer förhoppningsvis att ge oss det nödvändiga utrymmet för att återgå till rimliga svarstider för handläggningen av befintliga förfrågningar. Även om vi fortfarande gör vårt yttersta för att genomföra detta, intensifierar vi tillsammans med våra leverantörer våra insatser för att återgå till större leveransvolymer, tillförlitliga prislöften och en stabil leveransplanering. Aktuella beställningar, även de som sträcker sig utöver denna period, kommer att prioriteras för leverans så fort vi har ledig kapacitet igen. Dessutom kommer vi fortsätta med att visa löpande allt som är tillgängligt inom de kommande 6 månaderna i vår webbshop. Vi kommer naturligtvis att hålla dig uppdaterad och informerar dig omedelbart när leveranssituationen blir lättare igen.

Tillväxtens gränser

Vi försöker alltid ligga med vår kapacitet och våra tjänster ett steg före utvecklingen av efterfrågan. För mer än ett år sedan inledde vi på EWS alla nödvändiga investeringar för att kunna bemöta den snabbt ökande efterfrågan. Sedan dess har vi regelbundet invigt ytterligare lager- och kontorsbyggnader på vår stadigt växande fastighet. I slutet av 2023 kommer vi att ha fördubblat vår lagerkapacitet och expanderat vårt team med drygt 50 procent. Bara under det första kvartalet i år har vi redan utbildat mer än 20 nya medarbetare och fördubblat vår varuomsättning jämfört med föregående år – snabbare än så går det inte.

”Veckans kampanj” tar en paus

Mot bakgrund av ovannämnd situation tar vår "Veckans kampanj" lite tidigare än vanligt sommaruppehåll. Istället för de vanliga erbjudanden till extrapris och i fyndhörnan kommer vi att informera dig regelbundet om nya händelser när det gäller tillgänglighet och pristrender.

Slutligen vill jag betona att vi verkligen beklagar att vi inte kan förhindra dessa olägenheter. Vi försäkra dig att vi kommer att göra allt för att se till att våra tjänster åter uppfyller dina och våra normala kvalitetskrav. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna ta avgörande beslut mot detta redan inom några veckor. Så snart vi får klarsikt igen kommer vi gärna att växla till omkörningsfilen igen tillsammans med dig.