Var på den säkra sidan - även efter köpet!

Hjälp till självhjälp

Utrustning ur funktion – allt korrekt anslutet? I de allra flesta fall räcker det att hitta en länk till installations- och bruksanvisningen på den utrustning som inte fungerar. Länken finns i Downloadcenter hos tillverkarna eller genom tillverkarnas hotline. Ibland kan vi dock hjälpa till genom att undersöka om utrustningen faktiskt är defekt. För att du ska behöva denna service så sällan som möjligt, erbjuder vi bara produkter av högsta kvalitet.

Vi hjälper er att finna lösningarna på tekniska problem.

Michael Kelbch

Gruppchef Teknisk Service
Tel.: 0 46 08 / 60 75 -575
E-Mail: service_at_fotovoltaik.se

Ronald Weiß

Teknisk Service
Tel.: 0 46 08 / 60 75 -575
E-Mail: service_at_fotovoltaik.se

Hantering av garantiärenden

Det kan givetvis fortfarande hända att ni måste utnyttja en av de långtgående garantierna. Som er leverantör hjälper vi gärna till med råd och åtgärder. Även när en ny leverantör läggs till i EWS-portföljen undersöker vi noggrant motståndskraften i deras garantier. Om det ändå inträffar att något går sönder är det viktigt att så noga som möjligt dokumentera när och hur skadan inträffat.

                                                                                                                                Jag engagerar mig i era krav på våra producenter!

Moritz Winner

Inköps- och teknisk chef
Tel.: 0 46 08 / 60 75 -162
E-Mail: m.winner_at_fotovoltaik.se