Wersja demonstracyjna - Aby korzystać z wszystkich funkcji należy zalogować się
Proszę używać nawigacji QuickPlan tylko podczas procesu planowania, a nie nawigacji do przodu / do tyłu w przeglądarce!
Dane obiektu I
Dane obiektu II
QuickCalc
Prognoza dochodów
Efektywność ekonomiczna I
Efektywność ekonomiczna II
Efektywność ekonomiczna III
Dane kontaktowe
Przegląd
Zapisz / wyślij

Wprowadź dane obiektu lub uzupełnij te, które są już dodane.

Dla Twojej informacji: Wszystkie pola zaznaczone na pomarańczowo są wymagane do określenia oczekiwanej wydajności i rentowności.

Niniejszym akceptuję warunki użytkowania i potwierdzam, QuickPlan że użyję go wyłącznie w przygotowaniu do profesjonalnego planowania systemu.
Operator
Twoje roczne zużycie energii elektrycznej
kWh

Dane obiektu I

Typ obiektu
Rodzaj projektu budowlanego
* W przypadku istniejącego systemu proszę podać wielkość systemu (ilość modułów/falowników)
Oblicz pole modułu
(W przypadku obszarów o różnych nachyleniach lub orientacjach należy użyć „dodatkowej powierzchni dachu”).
z Mapami Google
Wprowadź dane ręcznie
Zacienienie
Tak
Nie
Loading...
Proszę chwilę poczekać... Trwa zrzut ekranu...

Dane obiektu I

Typ obiektu
Rodzaj projektu budowlanego
* W przypadku istniejącego systemu proszę podać wielkość systemu (ilość modułów/falowników)
Oblicz pole modułu
(W przypadku obszarów o różnych nachyleniach lub orientacjach należy użyć „dodatkowej powierzchni dachu”).
Zacienienie
Tak
Nie
Loading...
Proszę chwilę poczekać... Trwa zrzut ekranu...

Usuń tą powierzchnię dachu

Dane obiektu I

Typ obiektu
Rodzaj projektu budowlanego
* W przypadku istniejącego systemu proszę podać wielkość systemu (ilość modułów/falowników)
Oblicz pole modułu
(W przypadku obszarów o różnych nachyleniach lub orientacjach należy użyć „dodatkowej powierzchni dachu”).
Zacienienie
Tak
Nie
Loading...
Proszę chwilę poczekać... Trwa zrzut ekranu...

Usuń tą powierzchnię dachu

Dane obiektu I

Typ obiektu
Rodzaj projektu budowlanego
* W przypadku istniejącego systemu proszę podać wielkość systemu (ilość modułów/falowników)
Oblicz pole modułu
(W przypadku obszarów o różnych nachyleniach lub orientacjach należy użyć „dodatkowej powierzchni dachu”).
Zacienienie
Tak
Nie
Loading...
Proszę chwilę poczekać... Trwa zrzut ekranu...

Usuń tą powierzchnię dachu

Dane obiektu I

Typ obiektu
Rodzaj projektu budowlanego
* W przypadku istniejącego systemu proszę podać wielkość systemu (ilość modułów/falowników)
Oblicz pole modułu
(W przypadku obszarów o różnych nachyleniach lub orientacjach należy użyć „dodatkowej powierzchni dachu”).
Zacienienie
Tak
Nie
Loading...
Proszę chwilę poczekać... Trwa zrzut ekranu...

Usuń tą powierzchnię dachu

Szacowana wielkość instalacji, dochodu i ceny

Uwaga: Wszystkie wyniki obliczeń wynikają z wprowadzonych danych oraz dużej liczby ustawionych wstępnie założeń (wartości średnie) i w niektórych przypadkach bardzo się różnią przy zmianie ustawień. Wiążące oświadczenia można złożyć tylko po dokładnym zbadaniu przez doświadczonego specjalistę.
Kalkulacja
%

Kalkulacja: brutto (w tym 23% VAT)

Rodzaj kalkulacji można zmienić w efektywności ekeonomicznej.

Rozmiar systemu
kWp
Dochód z systemu rocznie
kWh
Oszczędność CO 2 rocznie
kg

Twój system PV w porównaniu z / bez magazynu (Szacunek oparty na założeniach, które możesz porównać z poniższymi danymi)

Z magazynem
Bez magazynu

Stopień niezależności

0,00 %
0,00 %
Z magazynem
Bez magazynu

Dywidenda z kapitału własnego

Bez dywidendy
Bez dywidendy
Z magazynem
Bez magazynu

Cena systemu

0 €
0 €
!
W razie potrzeby systemy magazynowania energii fotowoltaicznej oferują również zasilanie awaryjne i zmniejszają koszty rozbudowy sieci oraz opłaty za korzystanie z sieci.
Czy chciałbyś rozważyć rozwiązanie magazynu do dalszych obliczeń?

Jeśli wszystkie wstępnie ustawione założenia są poprawne, kliknij  

dalej
lub
Zapisz projekt