QuickPlan – EWS planeringsverktyg för en snabb projektöverblick

Med QuickPlan, vår planeringsplattform för solcellsprojekt, genererar ni i en handvändning projektering, utvärderingar och dokumentation.

Trots att det inte ersätter en professionell projektering utifrån ett besök på plats, genererar det utifrån de viktigaste framgångsfaktorerna en övergripande bild samt dataunderlaget till den detaljerade projekteringen. För detta ändamål ställer vi dessutom våra tillverkares designverktyg till ert förfogande.