Integritetspolicy

1. Allmänt

Vi respekterar dina integritetsrättigheter och förstår betydelsen av den personliga data vi får från dig. Vi respekterar skyddet av din personliga information och kommer ta in, lagra och hantera all erhållen data enligt relevanta dataskyddsregler. Vad gäller webbsidor och/eller tjänster från andra leverantörer som är tillgängliga genom vår hemsida eller länkas från denna, tar vi inget ansvar för deras innehåll eller dataskyddshantering.

2. Rätt att klaga

Vid överträdelser av lagen om dataskydd har berörd person rätt att klaga hos behörig tillsynsmyndighet. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsmyndigheten i det land där vårt företag är baserat (Tyskland). En lista över kontaktuppgifter till behöriga myndigheter finner du här: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

3. Insamling av personlig information

Generellt samlar vi inte in någon personlig information då du besöker vår hemsida, som namn, adress, e-postadress eller anslutningsdata. Detta görs endast om du uttryckligen och frivilligt påbörjar datainsamlingen själv genom att använda exempelvis kontaktformulär eller andra liknande kontaktfunktioner på vår hemsida eller om du beviljar ett separat samtycke för användning av data, exempelvis genom att skriva upp dig för att erhålla vårt nyhetsbrev över e-post.

Våra servrar tar automatiskt in vissa specifika data som din webbläsare ger ut då du besöker vilken webbsida som helst. Denna information kan exempelvis inkludera vilken webbläsare du använder, webbläsarspråk, datum och tid samt IP-adress. Utvärdering av sådan data görs helt anonymt och endast för statistiska ändamål, utan att kunna kopplas ihop med andra data som ges från dig. Efter utvärdering raderas dessa data.

4. Användning och blockering av kakor

Denna webbsida använder kakor (små filer med konfigurationsinformation) för att försäkra webbsidans funktionalitet.

Anledningen till användning av kakor på vår hemsida är:

  • för att försäkra webbsidans tekniska funktionalitet samt
  • statistiska utvärderingar för att skräddarsy våra tjänster till användarens intressen.

Godkänner du ej användningen av kakor kan du förhindra din dator från att spara kakor genom att redigera webbläsarens inställningar. Detta kan dock komma att begränsa användningen av vissa funktioner på denna hemsida. När du lämnar webbsidan raderas kakorna automatiskt då webbläsaren stängs.

5. Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalysservice från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder “kakor”, textfiler som lagras på användarens dator för att hjälpa webbsideanalysatorn analysera hur användaren använder hemsidan. Informationen som genereras av kakan gällande användaren av webbsidan förs normalt över till Google’s servrar i USA och lagras där. Då IP-anonymisering har aktiverats på denna webbsida kommer Google trunkera/anonymisera den sista delen av IP-adressen för medlemsstater i EU samt andra parter som innefattas av EEA. Endast i speciella fall skickas den fulla IP-adressen till Google’s servrar i USA och förkortas. På webbsidoperatörens begäran kommer Google använda denna information för att utvärdera användningen av webbsidan, sammanställa rapporter gällande sidans aktivitet samt tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbsidans aktivitet och användning. Google kommer inte associera din IP-adress med annan data som hålls av Google. Du har möjligheten att neka användningen av kakor genom att välja detta i din webbläsares inställningar. Notera dock att om du gör detta kommer du antagligen inte kunna utnyttja alla funktioner på denna hemsida. Användaren kan även förhindra Google’s inhämtning och användning av data (kakor och IP-adresser) genom att ladda ner och installera följande webbläsar-plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativt, klocka på följande länk för att förhindra Google Analytics från att samla in data från denna hemsida: Inaktivera insamling av data för Google Analytics på denna webbsida.

6. Period för lagring/ borttagning av data

Du har enligt gällande bestämmelser alltid rätt till att få reda på all personlig information som finns lagrad hos oss, dess ursprung och mottagare samt syftet med lagringen och har därtill även rätt till korrigering, blockering och radering av denna data. För ytterligare information gällande personlig information kan du när som helst höra av dig till oss via angiven kontaktinformation lägre ner på sidan.

7. Användning av personlig information och rätt till invändning

Gällande all personlig information försäkrar vi att behandla denna konfidentiellt och enligt regelverken BDSG och TMG. Personlig information kommer endast användas i specifika individuella fall för implementering och behandling av användarrelationen, i synnerhet i samband med eventuellt genomförd kommunikation eller om du gett oss separat samtycke. Därtill kan vi efter ditt samtycke komma att överföra dina uppgifter till våra samarbetspartners med avsikten att skapa konkreta anbud för dig.

Du kan när som helst invända mot användningen av din information för reklamändamål genom att höra av dig till oss, exempelvis genom info_at_fotovoltaik.se, och gäller då med omedelbar verkan för framtida användning.

8. Säkerhet

Vi tillämpar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda den personliga data som hanteras av oss, eller som hanteras på vår begäran, mot manipulering, förlust, destruktion eller tillgång för icke auktoriserade personer. Vi strävar mot att kontinuerligt anpassa och förbättra våra säkerhetsåtgärder så de ligger i linje med den tekniska utvecklingen.

9. Ytterligare frågor och funderingar

På begäran kan vi informera dig om vi lagrar personuppgifter om dig och vad vi i så fall lagrar. Har du några frågor gällande dataskyddet på denna webbplats är du välkommen att kontakta oss på info_at_fotovoltaik.se.

Observera även att denna dataskyddspolicy kan ändras över tid. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker denna sidan för dataskyddspolicy om du besöker vår webbplats vid upprepade tillfällen.

10. Kryptering

Denna webbplats använder, av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som exempelvis beställningar och förfrågningar som skickas till oss genom webbsidan, antingen en SSL eller en TLS-kryptering. Du känner igen en krypterad anslutning genom adressfältet i webbläsaren där du bör se en låssymbol och där ”http://” ändras till ”https://”.

När SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de uppgifter som skickas till oss läsas av tredje part.

11. Kontaktinformation dataskydd och säkerhet

Ansvarig:

EWS GmbH & Co. KG
Moritz Winner
Am Bahnhof 20
24983 Handewitt

E-Mail: m.winner_at_pv.de
Tel.: +49 4608 / 60 75 162
Fax: +49 4608 / 1663

 

Länkar till andra hemsidor

http://www.pv.de/ innehåller länkar till andra webbsidor. EWS är varken ansvarig för innehållet eller datahanteringen på dessa sidor.

 

Stand: Mai 2018

Integritetspolicy