Er kontaktperson - Administration

Avdelning
Styrning

Susan Deutsch

Handelschef/Prokurist
HR-chef

+49 46 08 / 60 75 - 510
s.deutsch@fotovoltaik.se
 • Styrning
 • Entrepenad
 • Finansiell planering
 • Personalfrågor
Avdelning
Finansiell redovisning och bokföring

Helga Staack

Avdelningschef

+49 46 08 / 60 75 - 530
h.staack@fotovoltaik.se
 • Finansiell redovisning
 • Tillgångsredovisning
 • Ekonomistyrning
Avdelning
Ekonomiavdelningen - utbetalningar

Claudia Czech

 
+49 46 08 / 60 75 - 534
c.czech@fotovoltaik.se
 • Krediteringskonton
Avdelning
Ekonomiavdelningen - inbetalningar / Dunning

Tanja Ebsen

 
+49 46 08 / 60 75 - 535
t.ebsen@fotovoltaik.se
 • Ekonomiavdelningen – inbetalningar
 • Dunning
Avdelning
Fakturering

Jutta Ebsen

 
+49 46 08 / 60 75 - 536
j.ebsen@fotovoltaik.se
 • Fakturering
Avdelning
Fakturering

Miriam Malewski

 
+49 46 08 / 60 75 - 532
m.malewski@fotovoltaik.se
 • Fakturering
Avdelning
Ekonomiavdelningen - utbetalningar / Fakturering

Tatjana Naue

 
+49 46 08 / 60 75 - 537
t.naue@fotovoltaik.se
 • Krediteringskonton
 • Fakturering
Avdelning
Löneutbetalning / Projektbolag

Nicole Wagner

 
+49 46 08 / 60 75 - 525
n.wagner@fotovoltaik.se
 • Löneutbetalning
 • Sakfrågor
 • Personalansvarig anställd
Avdelning
Egendomsförvaltning Praktikant

Fenja Lippert

 
+49 46 08 / 60 75 - 520
f.lippert@fotovoltaik.se
 • Förvaltning av egendom
 • Förbrukningsfakturering
 • Personalansvarig praktikant
Avdelning
Reception

Ute Meyer-Cords

 
+49 46 08 / 60 75 - 0
u.meyer-cords@fotovoltaik.se
 • Kundsupport
 • Generell administration
 • Organisation
Avdelning
Reception

Alina Lubinski

 
+49 46 08 / 60 75 - 501
a.lubinski@fotovoltaik.se
 • Kundsupport
 • Generell administration
 • Organisation
Avdelning
Kontorsledning

Laura Soeder

 
+49 46 08 / 60 75 - 529
l.soeder@fotovoltaik.se
 • Kundsupport
 • Generell administration
 • Programhantering
Avdelning
Kontorsledning

Nicole Friederichsen

 
+49 46 08 / 60 75 - 528
n.friederichsen@fotovoltaik.se
 • Kundsupport
 • Generell administration
 • Programhantering
Avdelning
Controlling

Steffen Schröder

 
+49 46 08 / 60 75 - 531
s.schroeder@fotovoltaik.se
 • Datakvalitet
 • Plausibilitetskontroll
 • Strukturer/rutiner
Avdelning
Controlling

Teja Teufel

MSc

+49 46 08 / 60 75 - 538
t.teufel@fotovoltaik.se
 • Business Intelligence
 • Officiell statistik
Avdelning
IT

Lars Erichsen

M.Sc.
Avdelningschef

+49 46 08 / 60 75 - 496
l.erichsen@fotovoltaik.se
 • Systemadministration
 • Mjukvaruutveckling
 • Digitalisering
Avdelning
Datatekniker

Ronald Weiß

Microsoft-certifierade system
Ingenjör (MCSE)
Gruppchef

+49 46 08 / 60 75 - 580
r.weiss@fotovoltaik.se
 • Datasupport
 • Systemingenjör
 • Systemadministration
Avdelning
IT

Hagen Ermer

Gruppchef Mjukvaruutveckling
FIAN

+49 46 08 / 60 75 - 485
h.ermer@fotovoltaik.se
 • Systemadministration
 • Mjukvaruutveckling
 • Digitalisering