Vår teknik

Solcellsmoduler

18 x SM 40 = 720 Watt (Arco Solar, 1985)
20 x SM 50 = 1.000 Watt (Siemens Solar, 1986)
20 x SM 65 = 1.300 Watt (Siemens Solar, 1987)
21 x REC 220 = 4620 Watt (REC, 2007)
260 x SM 110 = 28.600 Watt (Siemens Solar, 2005)
187 x SM 110 = 20.570 Watt (Siemens Solar, 2001)
180 x Shell Eclipse 80 = 14.400 Watt (Shell Eclipse, 2006)
650 x Evergreen ES-190RL = 123.500 Watt (Evergreen, 2007)
876 x 3230N poly = 201.480 Watt (BP, 2009)

Vindkraftverk

1,0 kW / 24 V / 2,7 m / 2 Flügler
Whisper 1000 World Power Tech. (Southwest Windpower, 1987)

Självkonsumtionsanläggning

55 x Yingli Panda 60 Cell 255 = 14.025 Watt (Yingli 2013)
1 x Kostal Piko 5,5
1 x Kostal Piko 8,3
1 x Steca XTH 5000/24 Laddningskontrollenheter och UPS
12 x OPzS Solar Power 2V / 1670 AH
Batterilagrets totalkapacitet ca.: 20040 AH

Solvärme

2 St, 2 x 6 m = 24 m² bruttoyta, Tillverkare TiSUN
2 x 750 Liter. Thermosyphonbuffert

Träpelletspanna

48 kW ÖkoFEN-Pelletspanna med sugaggregat / 9 t flexitank
25 kW ÖkoFENPelletspanna med sugaggregat / 3,2 t flexitank (spetslastpanna)

Lokaler:

6120 m² bebyggd totalyta, därav:

Kontor: 1616 m², Lager: ca. 4323 m², Verkstad: 181 m²

Passivhusstandard