Er kontaktperson - Inköpsavdelningen

Inköp
Avdelning

Kvalitet- och produkthantering

Moritz Winner

Dipl.-Ing. (FH)
Inköps- och operativ chef

 • Tekniska riktlinjer
 • Reklamationshantering
 • Kvalitetssäkring
Inköp
Avdelning

Inköpsavdelningen

Paul Haustein

Gruppchef på inköp

 • Beställningar
 • Leveranslogistik
 • Kvalitetssäkran
Inköp
Avdelning

Operativt inköp

Yannik Löbbert

B. Eng.

 • Beställningar
 • Leveransplanering
 • Reklamationer
Inköp
Försäljningsområde

Affärsutveckling

Jan Paul Dahm

M. Eng.

 • Portföljutveckling
 • Kvalitetshantering
 • Digitalisering