Er kontaktperson - Inköpsavdelningen

Inköp
Avdelning

Inköpsavdelningen

Paul Haustein

Gruppchef på inköp

  • Beställningar
  • Leveranslogistik
  • Kvalitetssäkran
Inköp
Avdelning

Produktportfölj

Moritz Winner

MSc. (FH)
Inköps- och avdelningschef

  • Tekniska riktlinjer
  • Reklamationsärenden
  • Kvalitetssäkran
Inköp
Försäljningsområde

Affärsutveckling

Jan Paul Dahm

M. Eng.

  • Portföljutveckling
  • Kvalitetshantering
  • Digitalisering