Er kontaktperson - Ledningen

Avdelning
Externa representationer Inköp/Försäljning

Kai Lippert

VD

+49 46 08 / 67 81
k.lippert@fotovoltaik.se
  • Försäljningsfrämjande
  • PR
  • Volym- och prisförhandlingar
Avdelning
Styrning

Susan Deutsch

Handelschef/Prokurist
HR-chef

+49 46 08 / 60 75 - 510
s.deutsch@fotovoltaik.se
  • Styrning
  • Entrepenad
  • Finansiell planering
  • Personalfrågor
Försäljningsområde
Affärsutveckling

Jan Paul Dahm

M. Eng.

+49 46 08 / 60 75 - 553
p.dahm@fotovoltaik.se
  • Portföljutveckling
  • Kvalitetshantering
  • Digitalisering