Er kontaktperson - Ledningen

Ledningen
Avdelning:

Externa representationer
Inköp

Kai Lippert

VD

  • Försäljningsfrämjande
  • Seminarieevenemang
  • Volym- och prisförhandlingar
Ledningen
Avdelning:

Styrning

Susan Deutsch

Handelschef

  • Styrning
  • Entrepenad
  • Finansiell planering