Dina kontaktpersoner - Ledningen

Avdelning
Externa representationer Inköp/Försäljning

Kai Lippert

VD

+49 46 08 / 67 81
k.lippert@fotovoltaik.se
  • Försäljningsfrämjande
  • PR
  • Volym- och prisförhandlingar
Avdelning
Controlling

Susan Deutsch

Ekonomichef/Auktoriserad firmatecknare
HR-chef

+49 46 08 / 60 75 - 510
s.deutsch@fotovoltaik.se
  • Controlling
  • Entrepenad
  • Ekonomisk planering
  • Personalfrågor
Avdelning
Affärsutveckling

Jan Paul Dahm

M. Eng.

+49 46 08 / 60 75 - 553
p.dahm@fotovoltaik.se
  • Portföljutveckling
  • Kvalitetsmanagement
  • Digitalisering