Er kontaktperson - Ledningen

Ledningen
Avdelning

Externa representationer
Inköp/Försäljning

Kai Lippert

VD

  • Försäljningsfrämjande
  • PR
  • Volym- och prisförhandlingar
Ledningen
Avdelning

Styrning

Susan Deutsch

Handelschef/Prokurist
HR-chef

  • Styrning
  • Entrepenad
  • Finansiell planering
  • Personalfrågor
Ledningen
Försäljningsområde

Affärsutveckling

Jan Paul Dahm

M. Eng.

  • Portföljutveckling
  • Kvalitetshantering
  • Digitalisering