Hvad gør en solcelledistributør egentlig?

En distributørs hovedopgave er at flytte varer mellem producenter og forhandlere – i vores tilfælde overvejende professionelle installatører. De fleste af vores kunder gør derudover brug af vores tjenester til planlægning og sammenstilling af enkeltkomponenter til komplette solcelleanlæg, som er meget personalkrævende og skal ligge inden for handelsmargen. Derudover er vores profil som grossist påvirket af yderligere tjenester, der skaber merværdi, såsom salgs- og marketingsupport og formidlingen af præ-kvalificerede henvendelser fra slutkunder.

EWS fungerer som et bindeled på alle niveauer i værdikæden og understøtter alle deltagere ved at videreudvikle effektive strukturer, processer og rutiner.

I alle afdelinger, dvs. fra rådgivning, projektplanlægning og lager- og leveringslogistik til organisation og midlertidig finansiering af betalingsstrømme, stræber alle ansatte hos EWS altid efter at forbedre vores tjenester. Dette kræver en tæt og gnidningsløs koordinering mellem de enkelte afdelinger og med leverandører og kunder.

Fordeling af opgaver langs værdikæden