Newsletter 03/2014 - Nyt fra leverandører

11.03.2014 - Avancis: ny efficiensverdensrekord

Det lykkedes Avancis igen – de slår deres egen certificeret virkningsgradrekord fra 2011. Virksomheden bekendtgjorde en virkningsgrad på 16,6 % ved et CIS-modul (30 x 30 cm²). Resultatet blev bekræftet af NREL, som er et uafhængigt forskningslaboratorie for vedvarende energi og energiefficiens for det amerikanske energiministerie.

Dermed fører Avancis igen på efficiens-ranglisten af indkapslede tyndfilmsmoduler og sikrer sig dermed en god konkurrencefordel.