Newsletter 07/2013 - Nyt fra leverandører

02.07.2013 - Bosch-moduler: Næsten ingen refleksion

Da visse lokalplaner forbyder brugen af lysreflekterende tagmateriale, var nogle slutkunder bekymret for, om dette også gjaldt for solceller.

Modulproducenten Bosch har derfor bedt Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) om at undersøge Boschmodulernes refleksionsadfærd. Således blev pv-modulernes refleksionsstyrke testet i forhold til almindelige røde og sorte tagstens adfærd.

Resultatet var, at moduler reflekterer langt mindre lys end tagstenene. Selvom testobjekterne i dette tilfælde var moduler af Bosch’s 3. generation (EU30117 og EU30123), kan resultatet nemt anvendes på 4. generations moduler.

Tabellen i SERIS’ testrapport viser andelen af det reflekterede lys fra pv-moduler sammenlignet med andelen fra røde og sorte tagsten ved indfaldsvinkler på 0 og 10 grader. Nedenfor har vi linket hele testrapporten som PDF-fil.

Download: Testrapport fra SERIS

Bosch Modul