Newsletter 04/2014 - Nyt på markedet

11.04.2014 - Ingen rabat mere på elafgift

Hidtil har ejere af et solcelleanlæg fået en rabat mht. brug af elnettet. I 2012 svarede denne rabat til ca. 1.000 kroner om året for en alm. husstand med et 6 kW solcelleanlæg og et årligt forbrug på ca. 5.000 kWh.

Fremover vil solcelleejere ikke få denne rabat mere: Energitilsynet har godkendt en ny vedledning, der ligestiller alle elkunder. Elnetselskaberne vil dog ikke tjene mere, der er blot tale om en omfordeling blandt samtlige kunder.

Begrundelsen for den nye forandring: tariferingen skal være ”omkostningsægte”, dvs. at kunder skal betale for de omkostninger, de giver anledning til. Da solcelleejere trækker strøm fra nettet fx. om aftenen, skal de derfor nu også betale rådighedstariffen. De enkle elnetselskaber vil nu anmelde deres specifikke tariffer, som Energitilsynet så skal godkende. Efterfølgende vil elnetselskaberne varsle deres kunder om de nye vilkår.

Link: Ny solcelleafregning ligestiller elkunderne

Solarhand DK