Newsletter 12/2014 - Nyt fra leverandører

22.12.2014 - REC Solar overtages af Elkem Group

Logo Elkem REC (black)Med overtagelsen gennem den norske Elkem Group, som er en førende udbyder af silicium og dattervirksomhed af den kinesiske Bluestar gruppe, væbner REC sig mod fremtiden. Ud af sammenslutningen håber vores modulleverandør blandt andet på at kunne videreudvikle virksomheden og brandet REC, at få en bedre positionering på det asiatiske marked, tilgang til større finansielle midler til produktionsudvidelse, forskning og udvikling samt en endnu større finansiel fleksibilitet. Overtagelsen underligger stadigvæk et samtykke fra REC-aktionærerne på den ekstraordinære hovedforsamling, som finder sted inden d. 16. januar 2015. Afslutningen på transaktionen afventes indtil marts/april 2015.

Der ændres intet for dig: Elkem har en udpræget interesse i at udbygge den eksisterende REC-organisation. Dermed forekommer ingen kortfristede ændringer i forhold til produktion, den tekniske udvikling, produkter, salgskontrakter, service og support. Alle de kendte kontaktpersoner forbliver ligeledes de samme.