Newsletter 05/2014 - Nyt på markedet

20.08.2014 - Danske solcelleanlæg sætter produktionsrekord

I de første tyve dage i juli 2014 har de danske solcelleanlæg produceret energi som aldrig før. Det højeste på en dag var næsten 14 procent, som solcelleanlæggene dækkede af det samlede danske energiforbrug. Gennemsnittet for disse dage i begyndelsen af juli lå på 3,5 procent af det samlede danske forbrug. Men allerede før juli var elproduktionen fra danske solceller på rekordniveau med 485 MW (omkring kl. 13.15 den 30. maj).

Ifølge Flemming Vejby Kristensen, som er formand for Dansk Solcelleforening, har udviklingstendensen i det hele taget været positiv i de sidste par år. Solindstrålingen har nemlig ligget omkring 10 - 15 procent over det normale. Disse værdier har betydet en ekstra indtægt på ca. 500 DKK for et typisk parcelhusanlæg. På grund af de nugældende regler er det dog stadig mest fordelagtigt for solcelleejere at bruge den producerede energi selv. For at overbevise dine kunder om fordelene af solceller, understøtter vi dig gerne med vores EWS byggesæt til salgsargumentationen. Se venligst nedenstående link.

Link: Pressemeddelelse Energy Supply

 

Haus