Vad gör en solcellsdistributör egentligen?

Distributörens huvuduppgift är att flytta varor mellan tillverkare och återförsäljare, som i vårt fall mestadels är solcellsinstallatörer. De flesta av våra kunder drar också nytta av våra tjänster vid planering och sammanställning av systemkomponenter, vilket är mycket personalinvensivt och ger sig uttryck i de marginaler vi måste ta ut. Men uppfattningen om oss som grossist påverkas också starkt av våra andra tjänster som skapar mervärde, t.ex. försäljningsstöd och marknadsföring samt vidareledning av förkvalificerade slutkundförfrågningar.

EWS fungerar som en länk mellan alla parter i värdekedjan och stödjer alla inblandade genom att vidareutveckla effektiva strukturer, processer och rutiner. I alla avdelningar, från rådgivning, projektplanering och lagerlogistik till organisering och interimsfinansiering av betalningsflöden så strävar alla EWS medarbetare mot att förbättra våra tjänster. Detta kräver en nära och smidig samordning mellan både enskilda interna avdelningar och med leverantörer och kunder.

Arbetsuppdelning längs värdekedjan