Er kontaktperson - Inköp

Avdelning

Kvalitet- och produkthantering

Moritz Winner

Dipl.-Ing. (FH)
Inköps- och operativ chef

  • Tekniska riktlinjer
  • Reklamationshantering
  • Kvalitetssäkring

Som medlem i ledningsgruppen leder Moritz Winner avdelningarna inom inköp, projekteringar, IT samt teknisk service och ansvarar för organisationen och samordningen av alla dessa aktiviteter. Han ansvarar för kvalitets- och produkthanteringen hos EWS och är kontaktperson för kunder och leverantörer vad gäller dessa frågor.

Dessutom är Herr Winner den officiella EWS-ansvarige för arbets- och dataskydd.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 162