Er kontaktperson - Marknadsföring

Marknadsföring
Avdelning

Konceptdesign

Stefan Ebert

MSc – Management Studies
Försäljnings- och marknadschef

  • Marknadsanalys
  • Strategiutveckling
  • Budgethantering
Marknadsföring
Avdelning

Konceptdesign / Redaktion

Ina Todt

MSc – European Studies

  • Assistans
  • Konceptutveckling
  • Projekt
Marknadsföring
Avdelning

Mediegestaltning

Martin Röschmann

 
  • Webdesign / -utveckling
  • Animationsdesign
  • Film- och Bildbearbetning