EWS

27.02.2023 - EWS fortsätter att växa

Fokus på internationalisering och digitalisering

Under 2022 dubblerade EWS sin omsättning och förväntar sig fortsatt stark tillväxt på alla solcellsmarknader i norra Europa under de kommande åren. Målsättningen är att utöka kundnätverket och en ännu större digitalisering av företagets verksamhet.

Den internationell verksamma solcellsgrossisten presenterade nyligen en ny rekordvinst i sitt preliminära bokslut för 2022, då slår det första månadsbokslutet för det nya året återigen alla rekord: omsättningen och försäljningen av växelriktare har tredubblats jämfört med januari i fjol, och försäljningen av montagessystem har till och med mer än fyrdubblats. Även om solcellsindustrins materialtillgång fortfarande drabbas av flaskhalsar, så kunde EWS ändå förse sina kunder med nästan 50 MW växelriktareffekt bara i januari, hälften av dessa i kombination med batterilager. ”Sådana tillväxttal imponerar fortfarande även om man har varit i branschen i 37 år, säger Kai Lippert, grundare och VD för EWS, "plötsligt vill alla bli självförsörjande så fort som möjligt". Som ett resultat av detta har EWS:s marknadsandelar fortsatt att växa kraftigt under 2022 och kundnätverket blir allt större.

Geschäftsführer Kai Lippert und sein Sohn Jan Paul Dahm

"Vi säljer nu regelbundet till mer än 2000 installatörsföretag vars materialbehov permanent ökar", förklarar Kai Lippert. "Endast genom en konsekvent digitalisering av alla processer inom försäljning, planering och orderhantering kan vi fortsätta att växa i den här takten." Och EWS inkluderar sina kunder i processen genom att tillhandahålla kostnadsfria online-verktyg som utvecklas och uppdateras ständigt av EWS inom det egna företaget. Till exempel har användningen av planeringsverktyget QuickPlan ökat exponentiellt under flera år. I samma takt ökade orderingången genom EWS' online-inköpsrådgivare QuickShop, som visar alla produkters tillgänglighet över tid och tar hänsyn till individuellt anpassade produktrekommendationer.

„Snart kommer vår online-inköpsrådgivare kompletteras med en kalkylator av kompletta system och som kommer att spara våra samarbetspartner tid och minska stress“, informerar Jan Paul Dahm, sonen och efterträdaren till Kai Lippert.

Han arbetar sedan flera år tillbaka intensiv för digitalisering och internationalisering inom företaget. För att bemöta den ökade efterfrågan från utlanet har man förstärkt sina team för Danmark, Sverige, Nederländerna och Polen avsevärt. „Personlig rådgivning och digitala verktyg i respektive landets språk övertyger fler och fler solcellsproffs i norra Europa“, kommenterar en nöjd juniorchef med masterexamen inom energi- och miljömanagement.

Under tiden tar hans far hand om utvecklingen av företagets fastigheter och lagerarea som har pågått i flera år på den nu nästan fyra hektar stora tomten alldeles intill gränsen mot Danmark. Enbart under 2022 skapades kontorsbyggnader och arbetsplatser för 80 nya medarbetare. Fram till maj 2023 kommer solcellspionjären att ha dubblerat lagerkapaciteten på företagsområdet med mer än 14.000 kvadratmeter höghöjdshyllor och ett enormt utomhuslager för montagesystem.

Du kan följa utvecklingen på fotovoltaik.se eller på LinkedIn.

Luftaufnahme der EWS Firmengebäude

Flygfoto över EWS företagsområde