Leverantörer

16.11.2022 - Luxor Solar presenterar: ECO Line N-Type Glas-Glas Bifacial M108

Luxor Solar utökar sitt produktsortiment med en ny solcellspanel från högklass-sektorn.

ECO Line N-Type Glas-Glas Bifacial M108 med 415 och 420 Wp effekt kommer att finnas tillgänglig hos EWS från kvartal 1/2023.

LX-XXX M/182-108+ GG BiF – som är panelens modellbeteckning – sammanför den senaste utvecklingen inom (solcellspanel) tekniken. N-typ TOPCon bifaciala halvceller kombineras med en högkvalitativ dubbelglasdesign. Detta säkerställer särskilt hög effektivitet och tillförlitlig avkastning under hela garantiperioden.

Luxor ger en 30 års garanti för produkt och linjär effekt (med garanterad prestanda på 89,00 % efter det 30:e året).

Som en "högre-avkastnings-panel" är den därför "idealisk för kommersiella fastigheter och säkerhetsmedvetna husägare", enligt vår partner.

De tekniska egenskaperna i detalj:

  • Halvceller: LX-XXX M/182-108+ GG BiF har 108 halvceller och är mindre än två kvadratmeter stor. I allmänhet ger halvcellsarkitekturen högre effekt än produkter med helceller på grund av den lägre strömmen och motståndet i cellen. De är dessutom överlägsna i förhållanden med partiell skuggning och lägre instrålning ("svagljusbeteende").
  • N-Typ TOPCon: Jämfört med den tidigare marknadsledande, ekonomiska PERC-tekniken kännetecknas kombinationen av N-typ och TOPCon av en förbättrad temperaturkoefficient med högre verkningsgrad. TOPCon står för "Tunnel Oxide Passivated Contact". Tekniken utvecklades av Fraunhofer ISE och går ut på att ett nanometertunnt lager av kiseloxid, följt av ett tjockare lager polykristallint kisel, deponeras mellan skivan (wafer) och metallkontakterna. Cellerna av N-typ som används är dopade med fosfor och är mindre känsliga för degradering genom ljusstrålning (LID).
  • Bifacialitet: Genom att generera ström på båda sidor (på cellens över- och undersida) ger modulerna mer avkastning än monofaciala produkter. Hur hög den bifaciala avkastningen är, beror på den underliggande ytans reflektion.
  • Glas-glaskonstruktion: Glaset på panelens baksida har ett vitt mesh-tryck. Glas-glaskonstruktionen ger en högre mekanisk belastningsförmåga.

För exakta tekniska detaljer hänvisas till databladet. Du hittar dina inköpsvillkor och exakt tillgänglighet i QuickShop.