EWS

28.03.2018 - Ny rundfråga: Krav på planeringsverktyg för solcells-system i Sverige

Majoriteten av de professionella användarna av planeringsverktyg för PV-anläggningar i Sverige önskar ett online-baserat kommunikations- och planeringsverktyg som på ett optimalt sätt hjälper dem att organisera och strukturera deras försäljningsaktiviteter och projektprocesser.

Detta är en del av resultatet från en gemensam undersökning av Paul Dahm och Lucas Lundberg och med stöd från Glava Energy Center i Sverige och den tyska PV-grossisten EWS GmbH & Co. KG. Syftet med arbetet var att efterhöra hur ett planeringsverktyg för den svenska PV-marknaden kan designas. Ett verktyg som är enkelt och intuitivt att hantera och samtidigt detaljerat, omfattande och tillräckligt precist för att underlätta planeringen och installationsprocessen samt leverera pålitliga resultat.

För detta syfte var 35 solcellsinstallatörer och konsulter intervjuade angående deras behov och förväntningar vad gäller en optimal lösning av programvara.

Majoriteten uppgav att det eftersträvade online-verktyget bör vara användarvänligt, detta för att de intervjuade ska kunna dela projektprocesserna med sina kunder i realtid via en white-label-version implementerad i deras hemsida. Ett huvudsakligt krav på ett sådant verktyg är att det kombinerar den tekniska planeringen direkt med en beräkning av kostnaden, energiutvinningen och det ekonomiskt resultat.

Nästintill alla intervjuade förväntade sig en funktion att kunna ställa in graden av själv-konsumtion och utvecklingen av elpriset blir mer och mer viktigt i ett planeringsverktyg. På grund av detta önskade över 80% av intervjupersonerna en möjlighet att individuellt kunna justera mätningar för laststyrning (t. ex. en värmepump, elektriskt fordon eller stationär batterilagring). Vidare indikerade 97% av de tillfrågade att verktyget bör inkludera en funktion som underlättar arbetet med uppföljning av ordrar och kommunikationen med slutkunder.

Därför kommer ett digitalt tillvägagångssätt för försäljning och distribution bli nödvändigt för att kunna optimera alla processer.

För att läsa mer, kan du kostnadsfri ladda ner en extrakt av undersökningen.

Alla resultat av undersökningen kommer att presenteras och analyseras av en av författarna på GEC-konferensen den 8. maj 2018 i Glava Energy Centren.