Leverantörer

11.08.2020 - REC ProPortal – Den nya onlineplattformen för REC Solar Professional Partners

REC har startat en ny plattform för sina Solar Profesioan Partners, REC ProPortal. Under www.recgroup.com/proportal har certifierade REC-installatörer därigenom från och med nu en central kontaktplattform för sitt samarbete med solcellstillverkaren – med tillgång till all information, produktfördelar och onlineverktyg.

Härtill hör:

  • Enkel modul- och projektregistrering: För att dra nytta av de utökade ProTrust garantivillkoren kan moduler och projekt registreras över ProPortalen – eller som tidigare med REC SunSnap-Appen.
  • Generering och vidarebefordring av leads: Solinstallatörer får kvalificerad information från REC över potentiella kunder i sin region, vilka de enkelt kan förvalta och göra uppföljningar på.
  • I ett bibliotek finns aktuell produktinformation, datablad, försäljningshjälpmedel och presentationer redo för nedladdning.
  • Anmälningar till nyhetsuppdateringar och utbildningar är också möjliga via ProPortalen.
  • Testdata kan här hämtas för att få reda på varje individuell moduls prestanda, för att säkerställa att systemet lever upp till vad som utlovas.
  • Synlighet genom företagslistning på REC’s hemsida: REC’s Installer-Locator möjliggör för slutkunder att kunna söka efter och hitta certifierade REC installationsföretag samt att ta direktkontakt över REC’s hemsida. Över ProPortalen kan listade partners registrera sin kontaktinformation för att alltid synas.

REC ProPortalen finns i sex språk (engelska, tyska, spanska, franska, italienska och polska) och erbjuder installatörer landsspecifikt innehåll för att hålla dem uppdaterade om den senaste REC-utvecklingen i deras region.

För att använda fördelarna med ProPortalen med de ovan nämnda tjänsterna och verktygen krävs en kort registrering. Redan i början av juli bjöd REC in alla nuvarande Solar Professionals till detta över e-post.

Vill ni bli certifierade REC Solar Professional Partners? Mer information samt kontaktformulär hittar ni här:

Link: REC Solar Professional Programmet

Alla intresserade kan få en första inblick i plattformen med den här videon, vilken sammanfattar fördelarna med ProPortalen:

Link: Video REC ProPortal