Marknad

12.10.2021 - Turbulensen kring leveranserna fortsätter: Tillgänglighet på produkterna vid EWS

Situationen inom den internationella varuhandeln är fortfarande spänd: Efter att leveransförseningar inträffade redan i våras (vi rapporterade), har situationen nu kommit till sin spets igen.
Under de senaste dagarna har vi fått olika informationsbrev från våra märkestillverkare som varnar för ytterligare störningar i leveranskedjorna och därmed i tillgången på solcellskomponenter.

Anledningarna är många och berör alla produktgrupper:

  • När det gäller batterilagringssystem och laddningsstationer överstiger den internationella efterfrågan i år den tillgängliga produktionskapaciteten.
  • Flaskhalsar i fråga om elektroniska komponenter och mikrochips försenar den slutliga tillverkningen av laddningsstationer, hybridväxelriktare och produkter för energihantering (samt många andra produkter inom alla sektorer).
  • Brist på råvaror, t.ex. aluminium, stål och kisel, påverkar priset och tillgången på moduler och monteringssystem i synnerhet.
  • Efterfrågan på logistiktjänster är för närvarande långt över kapaciteten globalt sett: det råder brist på containrar, godshamnarna i Europa och Asien är överbelastade och fartygen fastnar i trafikstockningar.
  • På grund av flaskhalsar i energiförsörjningen ransonerar Kina för närvarande el, vilket också leder till att produktionsanläggningar inom solcellssektorn stängs ner.

Enligt de första uppskattningarna från våra partner kommer det därför att bli ytterligare turbulens i utbudet och prishöjningar i år och eventuellt även under första kvartalet 2022. Hela vårt team gör allt som står i dess makt för att behandla dina förfrågningar snabbt och på ett tillfredsställande sätt. Vi ber dock om förståelse för att vi för närvarande inte (alltid) har möjlighet att undvika förseningar och fel i leveranskedjan.

Du kan stödja oss och undvika besvikelse bland dina kunder genom att beakta följande rekommendationer för planering och hantering av dina solcellsprojekt:

  • Beställ material för dina kommande projekt från oss så tidigt som möjligt.
  • Beakta eventuella irritationsmoment när det gäller pris och leveransdatum och kommunicera öppet med dina kunder om den aktuella situationen.
  • Var så flexibel som möjligt när det gäller komponenter och leveransdatum.

Tack vare vår breda portfölj och vår stora lagringskapacitet, som vi ökade igen förra året, kan vi hålla större kvoter än tidigare. På så sätt kan vi erbjuda dig högkvalitativa alternativ till produkter som redan är slutsålda.

Vårt säljteam ger dig gärna mer information om aktuell tillgänglighet – tveka inte att kontakta oss.