06.05.2022 - PV-sector aan de limiet – We schakelen een versnelling lager!

Aangezien de aanbodsituatie in onze industrie blijft verslechteren, zien wij ons genoodzaakt om het binnenkomen van nieuwe orders tijdelijk te beperken tot een afzienbare leveringstermijn. De werklast die voortvloeit uit het "beheer van de schaarste" beperkt thans onze mogelijkheden om op te treden zodanig dat wij ons voorlopig moeten concentreren op aanvragen en bestellingen die betrekking hebben op produkten waarvan de beschikbaarheid gegarandeerd is. Bindende uitspraken over prijzen en leveringstermijnen verder dan 6 maanden in de toekomst zijn momenteel praktisch onmogelijk. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij dergelijke aanvragen en bestellingen voorlopig niet kunnen verwerken en dat onze afdeling projectplanning geen nieuwe aanvragen meer kan aanvaarden totdat wij alle tot dusver opgestapelde processen hebben verwerkt.

De crises overlappen elkaar

In de meer dan 37-jarige geschiedenis van EWS heeft zich geen crisis van een dergelijke wereldwijde omvang voorgedaan als de crisis die de wereldeconomie momenteel meermalen treft: De Coronapandemie, grondstof- en energieknelpunten, milieurampen en, last but not least, de oorlog in Oekraïne zorgen voor zulke onderlinge problemen in de bevoorradingsketens dat een langetermijnplanning van de bevoorrading, zoals u van ons gewend bent, met de beste wil van de wereld niet meer haalbaar is. Wij hebben reeds verschillende malen getracht, het laatst op 8 april 2022, u op de hoogte te brengen van de redenen voor de tekorten aan goederen en de prijsstijgingen. Vandaag moeten we toegeven dat we de verdere gevolgen op dit moment niet kunnen overzien.

Planning of speculatie van levering

Al maanden worden wij geconfronteerd met het feit dat bijna 90 % van alle leverings­beloften en bijna elke tweede prijsafspraak van onze wereldwijd opererende leveranciers niet worden nagekomen. Momenteel leggen de daaruit voortvloeiende herschikkingen en aanpassingen van bestellingen beslag op bijna al onze personeels­capaciteiten, omdat duizenden transacties telkens opnieuw moeten worden verwerkt en samen met onze klanten naar alternatieve oplossingen moet worden gezocht. Daarom moeten wij voorlopig "op zicht rijden", d.w.z. dat wij alleen nieuwe bestellingen zullen aanvaarden waarbij alle betrokken onderdelen ook met een minimum aan zekerheid beschikbaar zullen zijn. Uiteindelijk heeft niemand er baat bij zaken te doen op basis van speculatie. Ik weet zeker dat u het met ons eens bent.

Aanvaarding van verzoeken om projectplanning voorlopig opgeschort

Onze projectplanningsafdeling is ook volledig overbelast omdat alle capaciteiten opgaan aan ontelbare herplanningsprocessen als gevolg van de leveringschaos. Het zal enkele weken duren voordat deze processen chronologisch zijn verwerkt en wij de diensten van ons planningsteam weer tot uw beschikking kunnen stellen voor nieuwe aanvragen. Totdat wij weer aanvaardbare responstijden kunnen bieden, blijft ons plannings­instrument QuickPlan uiteraard voor u beschikbaar, waarmee u zelfstandig technische ontwerpen alsmede rendements- en rentabiliteitsberekeningen kunt maken en voor uw klanten kunt documenteren. Wij raden u echter ten zeerste aan om bij de berekening van aanbiedingen niet-bindend te blijven, gezien de beperkte beschikbaarheid van de producten en de onzekere prijsontwikkeling ten opzichte van uw klanten.

Dit is hoe u kunt deelnemen

Met de huidige levertijden klinkt het bijna als een aanfluiting om u om nog meer geduld en flexibiliteit te vragen, maar wij kunnen weinig anders te doen. Wat er de komende 6 maanden nog vrij verkrijgbaar is bij EWS, kunt u handig en altijd up-to-date bekijken met onze online-aankoopadviseur QuickShop. Hier tonen wij alles waarvan wij kunnen aannemen dat het, ondanks alle voorzichtigheid, daadwerkelijk (op tijd) zal worden geleverd. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij voorlopig geen verdere vragen, reserveringen of bestellingen aanvaarden. Indien mogelijk verzoeken wij u geen contact op te nemen met uw contactpersonen over dergelijke vragen, aangezien zij op dit moment helaas geen andere antwoorden kunnen geven.

We zullen doen wat in onze macht ligt

Deze tijdelijke maatregelen zullen ons hopelijk de nodige speelruimte geven om terug te keren naar redelijke responstijden bij de verwerking van bestaande bestellingen. Hoewel wij nog steeds ons uiterste best doen om dit te implementeren, intensiveren wij onze inspanningen om samen met onze leveranciers terug te keren naar meer volumes voor levering, betrouwbare prijsafspraken en een veerkrachtige leverings­planning. Bestaande bestellingen, ook die na deze periode worden geplaatst, zullen met voorrang worden geleverd zodra wij weer vrije capaciteit hebben. Bovendien zullen wij alles in onze webwinkel blijven tonen wat binnen de volgende 6 maanden beschikbaar is. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden en u onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer de bevoorradingssituatie weer versoepelt.

De grenzen van de groei

Wij trachten steeds de ontwikkeling van de vraag voor te zijn met onze capaciteiten en diensten. Meer dan een jaar geleden zijn we bij EWS begonnen met alle noodzakelijke investeringen om aan de snel stijgende vraag te kunnen voldoen. Sindsdien hebben wij op onze gestaag groeiende terreinen regelmatig extra magazijnen en kantoor­gebouwen in gebruik genomen. Tegen eind 2023 zullen wij onze opslag­capaciteit hebben verdubbeld en ons team met ruim 50 % hebben uitgebreid. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar hebben wij meer dan 20 nieuwe medewerkers opgeleid en onze goederenomzet ten opzichte van het voorgaande jaar verdubbeld - sneller kan het gewoon niet.

Onze "Aanbieding van de Week" neemt een pauze

Tegen de achtergrond van bovengenoemde situatie sturen wij onze wekelijkse mailing Aanbieding van de Week iets vroeger de zomerstop in. In plaats van de gebruikelijke speciale aanbiedingen en koopjes, zullen wij u regelmatig informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beschikbaarheid en prijsontwikkelingen.

Tot slot zou ik willen benadrukken dat wij het ten zeerste betreuren dat wij u dit ongemak niet kunnen besparen. U kunt er zeker van zijn dat wij alles in het werk zullen stellen om ervoor te zorgen dat onze diensten weer aan uw en onze normen voldoen. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij binnen enkele weken beslissende stappen in die richting zullen kunnen zetten. Zodra het zicht helder wordt, zullen we graag samen weer de snelle weg opgaan.