Er kontaktperson - Ledningen

Avdelning

Styrning

Susan Deutsch

Handelschef/Prokurist
HR-chef

  • Styrning
  • Entrepenad
  • Finansiell planering
  • Personalfrågor

I position som handelschef är Ms Deutsch som auktoriserad representant huvudansvarig för den finansiella redovisningen i hela EWS-koncernen. Utvecklingen av företagsstatistik och utvecklingen av balansstrategier är lika mycket en del av hennes arbete som den allmänna finansiella planeringen och likviditetsberäkningarna.

Ms Deutsch är kontaktperson mot finansiella myndigheter, banker och skatterådgivare.

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 510