EWS

06.08.2018 - Välj rätt kombination av batterilager och växelriktare åt din kund: EWS konfigurationsguide

Vilka växelriktare och batterilager är kompatibla? Vilken är den användbara kapaciteten hos ett särskilt batteri? Vilka energilagringssystem är utrustade med reservkraft? Vilka system är skalbara eller kan utvidgas vid ett senare tillfälle, t. ex. för att möta växande energibehov?

Vid plannering av energilagringssystem är dessa bara några av de många frågor som behövs tas hänsyn till. På grund av det enorma antalet tillgängliga produkter, förlorar ibland även erfarna solcellsinstallatörer och planläggare överblicksbilden, speciellt om de ställs inför komplexa kundförfrågningar.

Botemedlet är en ny konfigurationsguide från EWS: Den erbjuder en snabb överblick av de tekniska detaljerna för växelriktare och batterilager i EWS portfölj. Dessutom visar den tillgängliga konfigurationsalternativ och hjälper dig på så vis med ditt beslutsfattande.
Vänligen observera: Diagramet ersätter inte en professionell planering. Vänligen kontakta vårann offertavdelning om ni vill ha en offert eller vårt stöd i planneringsprocessen.

Guiden/diagramet kan laddas ner via länken nedan. Dessutom kan den aktuella versionen alltid hittas i partnerinloggningen (i kategorin “Orderbehandling”).

Download: EWS-Energilagringsportfolio - Systemkombinationer