Er kontaktperson - Administration

Avdelning

Löneutbetalning /
Projektbolag

Nicole Wagner

  • Löneutbetalning
  • Sakfrågor
  • Personalansvarig anställd

Fru Wagner ansvarar för företagets lönehantering. 

Utöver det är hon kontaktperson för redovisningsfrågor gällande EWS-projektbolag.

 

Direktnummer:
+49 46 08 / 60 75 - 525